Telefon (+48) 722 269 419

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 8

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Zarządzanie projektem rozwojowym – szkolenie zdalne online
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWA 
ADRES 
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
35  
GRUPA DOCELOWA
Osoby z sektora usług rozwojowych, które na co dzień są zaangażowane w koordynowanie realizacji usług rozwojowych, realizujące swoje zadania bezpośrednio lub pośrednio związane z zarządzaniem procesem świadczenia usługi rozwojowej.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK 
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK 
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest przede wszystkim przygotowanie pracownika do samodzielnego zarządzania projektem usługi rozwojowej oraz przygotowanie go do wdrażania działań prowadzących do realizacji zarządzania usługa rozwojową.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 
Wprowadzenie/ podstawowe pojęcia, zasady i definicje – część teoretyczna

• Zarządzanie projektami – słownik najważniejszych pojęć
• Terminy w projekcie rozwojowym – o tym musisz pamiętać!
• Metoda łańcucha krytycznego – czym jest i jak ją wdrożyć?
• Poznaj ryzyko – przewiduj i zapobiegaj
• Jedyną stałą jest zmiana – zasady
• Kodeks Dobrych Praktyk Firm Szkoleniowych – „dekalog” każdego specjalisty ds. szkoleń
• Proces ewaluacji jako solidna podstawa na przyszłość
• Zaplanuj projekt etap, po etapie
 
DZIEŃ 2 
Koordynacja działań zespołu projektowego i komunikacji jego członków – część teoretyczna

• Sprawna koordynacja = skuteczna realizacja
• Deleguj odpowiedzialności
• Słuchaj, rozmawiaj – komunikuj się skutecznie.
• Bądź dobrym liderem, czyli kierowanie zespołem projektowym
• Właściwe relacje to większa motywacja i wydajność
• Siła środowiska opartego na współpracy
• Organizacyjno-techniczne aspekty procesu projektu rozwojowego
 
DZIEŃ 3 
Zarządzanie projektem rozwojowym – od identyfikacji potrzeb do wystawienia usługi – część praktyczna

• Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych – ćwieczenie
• Planowanie usługi rozwojowej – część praktyczna
• Publikacja usługi rozwojowej na przykładzie Bazy Usług Rozwojowych – część praktyczna
 
DZIEŃ 4 
Zarządzanie projektem rozwojowym – Raportowanie i ewaluacja/ plan komunikacji w zespole projektowym – część praktyczna

• Stwórz dobry raport – ćwiczenia praktyczne
• Ankieta jako narzędzie niezbędne w ocenie szkolenia – jak ją zrobić?
• Ewaluacja w praktyce w odniesieniu do konkretnych przykładów
• Plan komunikacji – część praktyczna
 
DZIEŃ 5 
Walidacja nabytych umiejętności – zadania przy użyciu omawianych narzędzi – część praktyczna 
RAZEM 
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

• wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia w zakresie zarządzania projektami
• planuje realizację projektu rozwojowego
• koordynuje działania zespołu projektowego
• monitoruje i zapewnia dotrzymanie terminów projektu rozwojowego
• dostrzega łańcuch krytyczny projektu rozwojowego
• przydziela odpowiedzialności w projekcie rozwojowym
• określa ryzyka projektu rozwojowego
• wymienia zasady wprowadzania zmian w projekcie, niezbędnych w celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów
• przeprowadza ewaluację projektu rozwojowego
• stosuje skuteczne metody komunikacji wśród członków zespołu projektowego, w szczególności aktywnie słucha oraz zna i stosuje zasady i techniki komunikacyjne, które pozwalają na wyrażenie odpowiedniego komunikatu dla określonej grupy odbiorców oraz na ułatwianie dialogu
• kieruje zespołem projektowym
• przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Firm Szkoleniowych
• dba o dobre relacje w zespole projektowym
• tworzy środowisko współpracy, w którym jest wysoki poziom zaufania i otwarta komunikacja
• bierze odpowiedzialność za sprawne zapewnienie przebiegu procesu projektu rozwojowego od strony organizacyjno-technicznej.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader).
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu
Mikrofon
Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download
Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader)

Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia.
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Efekty kształcenia zostaną sprawdzone przez trenera za pomocą przeprowadzonych ćwiczeń praktycznych/ serii pytań dostosowanych w sposób indywidualny do poziomu danej grupy uczestników.
Przewiń na górę