Telefon (+48) 722 269 419

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

ADR – mapa

ADR– międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Wybierz swoje województwo

W Polsce przewóz materiałów niebezpiecznych dozwolony jest wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, które ukończyły 21 lat, spełniają wymagania ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o ruchu drogowym, ukończyły odpowiedni kurs ADR podstawowy (jeśli ubiega się o zaświadczenie ADR po raz pierwszy) lub doszkalający (jeśli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR) oraz zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący taki kurs. Zaświadczenia niezbędne do przewożenia materiałów niebezpiecznych, które produkuje, personalizuje i dystrybuuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, wydawane są przez marszałka województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Szkolenia dla kierowców

Kursy ADR przeznaczone są dla wszystkich kierowców, którzy zajmują się transportem materiałów niebezpiecznych, oraz dla tych, którzy chcą zająć się przewozem takich materiałów.
Szkolenia ADR możemy podzielić na 4 główne kategorie:

  1. Kurs podstawowy – uprawniający do przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas, poza klasą 1 i 7;

  2. Kurs specjalistyczny dla przewozu materiałów niebezpiecznych
    w cysternach
    – uprawniający do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach wszystkich klas, poza klasą 1 i 7;

  3. Kurs specjalistyczny dla klasy 1 – uprawniający do przewozu materiałów niebezpiecznych z klasy 1, czyli materiałów wybuchowych;

  4. Kurs specjalistyczny dla klasy 7 – uprawniający do przewozu materiałów niebezpiecznych z klasy 7, czyli materiałów promieniotwórczych

Przewiń na górę