Telefon (+48) 722 269 419

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 10

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Marketing i sprzedaż w gospodarce cyfrowej – szkolenie online
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWACENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN
ADRES 95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
64 GODZINYDATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP, kadra menadżerska oraz osoby pracujące przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego, które potrzebują kompleksowego utrwalenia i pogłębienia wiedzy w zakresie marketingu i sprzedaży w gospodarce cyfrowej.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJINIE
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest kompleksowe utrwalenie i pozyskanie wiedzy w zakresie planowania i
prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych w gospodarce cyfrowej . W procesie kształcenia podejmowane są działania praktyczne mające na celu przygotowanie do samodzielnej pracy z wykorzystaniem odpowiednich strategii i narzędzi. Szkolenie w 80% skupia się na działaniach praktycznych, w 20% na teoretycznych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1ILOŚĆ GODZIN
Nowoczesny marketing internetowy – słownik pojęć8
DZIEŃ 2ILOŚĆ GODZIN
Marketing mix – czym jest oraz z jakich przykładowych narzędzi cyfrowych możesz skorzystać / Metody i narzędzia angażowania klientów w proses kreowania wartości personalizacji produktów/ usług / Marketing-automation8
DZIEŃ 3ILOŚĆ GODZIN
Strategia e-marketingu w firmie ze wskaźnikami efektywności – od podstaw po tworzenie koncepcji i jej ocenę / Planowanie działań w oparciu o potrzeby klientów – wybrane przykłady e-marketingu8
DZIEŃ 4ILOŚĆ GODZIN
Komunikacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych w odniesieniu do odpowiednich grup odbiorców8
DZIEŃ 5ILOŚĆ GODZIN
Narzędzia e-marketingu: przydatne narzędzia w odniesieniu do marketingu w mediach społecznościowych8
DZIEŃ 6ILOŚĆ GODZIN
Narzędzia e-marketingu: przydatne narzędzia w odniesieniu do marketingu w mediach społecznościowych8
DZIEŃ 7ILOŚĆ GODZIN
Interpretacja wyników, analiza i ocena efektów działań marketingu cyfrowego w oparciu o Google Analytics (od wdrożenia po umiejetne czytanie danych i definiowanie raportów)8
DZIEŃ 8ILOŚĆ GODZIN
Interpretacja wyników, analiza i ocena efektów działań marketingu cyfrowego w oparciu o FacebookAds (od planowania, przez testowanie, po analizę.8
RAZEM64
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

• Wymienia przykłady stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w budowaniu marketingu mix oraz wskaźniki efektywności.
• Charakteryzuje zasady i przykłady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych.
• Charakteryzuje zasady działania marketingautomation.
• Charakteryzuje pojęcia nowoczesnego marketingu cyfrowego (np. real time marketing, mobile marketing, e-mail marketing, programmatic/RTB i inne).
• Identyfikuje metody i narzędzi angażowania klientów w proces kreowania wartości i personalizacji produktów/ usług (np. konfiguratory produktów online).
• Identyfikuje właściwe narzędzia marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej i przyjętego modelu biznesowego.
• Ocenia strategie e-marketingu w firmie.
• Poprawnie interpretuje wskaźniki i ocenia efekty działań marketingu cyfrowego.
• Planuje działania w oparciu o potrzeby klientów.
• Dostrzega różnorodność potrzeb klientów.
• Komunikuje w sposób łatwy do zrozumienia.
• Przekonuje współpracowników i klientów do własnego zdania.
• Proponuje niestandardowe rozwiązania.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader). Ponadto otrzymają informacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu
Mikrofon
Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download
Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader)

Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia.
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Weryfikacja nabytych umiejętności odbywa się wielotorowo. Prowadzący usługę szkoleniową na bieżąco obserwuje sposoby rozwiązywania zadanych ćwiczeń przez uczestników, prowadzi debaty w grupie w odniesieniu do wykonywanych ćwiczeń praktycznych oraz symulacje zdarzeń, określających sposób zachowania uczestników szkolenia w odniesieniu do danej sytuacji. Ostatniego dnia szkoleniowego przeprowadzony jest również test podsumowujący nabyte umiejętności. Zakres testu dostosowany jest w sposób indywidualny do procesu przyswajnia wiedzy przez uczestników szkolenia.
Przewiń na górę