Telefon (+48) 722 269 419

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 11

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Sprzedaż w gospodarce cyfrowej – szkolenie online
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWACENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN
ADRES95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
37GODZINYDATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP, kadra menadżerska oraz osoby pracujące przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego, które potrzebują kompleksowego utrwalenia i pogłębienia wiedzy w zakresie sprzedaży w gospodarce cyfrowej, a także rozpoczynające pracę w działach gospodarce cyfrowej, bezpośredniego specjalizującego się w sprzedaży lub osoby, które dotychczas pracowały w tym zakresie i chcą zwiększyć swoje umiejętności.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJINIE
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest kompleksowe utrwalenie i pozyskanie wiedzy w zakresie planowania i
prowadzenia działań w sprzedaży cyfrowej. Identyfikuje rozwiązania wykorzystywane w logistyce i dystrybucji w gospodarce cyfrowej oraz potrafi wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie w tym zakresie stosowane do specyfiki rynku firmy. W procesie kształcenia podejmowane są działania praktyczne mające na celu przygotowanie do samodzielnej pracy z wykorzystaniem odpowiednich strategii. Szkolenie w 80% skupia się na działaniach praktycznych, w 20% na teoretycznych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1ILOŚĆ GODZIN
E-commerce: najważniejsze pojęcia, zasady działania i korzyści nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wraz z przykładami / Budowanie cyfrowej ścieżki klienta / zasady funkcjonowania inteligentnych łańcuchów dostaw / Strategia rozwoju e-commerce: od wdrożenia poprzez analizę i wnioski / działania sprzedażowe dostosowane do ścieżki klienta8
DZIEŃ 2ILOŚĆ GODZIN
Rozwiązania wykorzystywane w logistyce i dystrybucji w gospodarce cyfrowej – które wybrać? Przykłady. / Cyfrowe rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem8
DZIEŃ 3ILOŚĆ GODZIN
Wybrane platformy e-commerce: omówienie, porówanie różnorodności oraz identyfikacja właściwych rozwiązań8
DZIEŃ 4ILOŚĆ GODZIN
E-commerce w praktyce: działania sprzedażowe w oparciu o system CMS WooCommerce8
DZIEŃ 5ILOŚĆ GODZIN
Narzędzia wspierające działania e-commerce. Integracja platformy e-commerce z wybranymi rozwiązaniami w oparciu o system CMS WooCommerce5
RAZEM37
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

• Wymienia przykłady i zasady działania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w e-commerce
• Identyfikuje korzyści ze stosowania rozwiązań e-commerce, w tym wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji.
• Charakteryzuje metody budowania cyfrowej ścieżki klienta
• Identyfikuje cyfrowe rozwiązania do zarządzania relacji z klientem.
• Charakteryzuje zasady funkcjonowania inteligentnych łańcuchów dostaw
• Charakteryzuje narzędzia cyfrowe wspierające logistykę i dystrybucję w gospodarce cyfrowej oraz korzyści płynące z ich wykorzystania
• Identyfikuje rozwiązania do realizacji różnych form e-commerce odpowiednie do specyfiki rynku i przyjętego przez firmę modelu biznesowego
• Analizje i wyciąga wnioski ze strategii rozwoju e-commerce
• Identyfikuje właściwe działania i narzędzia wspierające działania e-commerce
• Proponuje działania sprzedażowe dostosowane do ścieżki klienta
• Identyfikuje rozwiązania wykorzystywane w logityce i dystrybucji w gospodarce cyfrowej oraz potrafi wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie w tym zakresie stosowane do specyfiki rynku firmy
• Planuje działania w oparciu o potrzeby klientów
• Dostrzega różnorodności potrzeb klientów
• Komunikuje w sposób łatwy do zrozumienia.
• Przekonuje współpracowników i klientów do własnego zdania.
• Interpretuje wskaźniki i ocenia efekty działań e-commerce.
• Stosuje niestandardowe rozwiązania
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader). Ponadto otrzymają informacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia.
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu
Mikrofon
Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download
Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s
Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader)

Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Weryfikacja nabytych umiejętności odbywa się wielotorowo. Prowadzący usługę szkoleniową na bieżąco obserwuje sposoby rozwiązywania zadanych ćwiczeń przez uczestników, prowadzi debaty w grupie w odniesieniu do wykonywanych ćwiczeń praktycznych oraz symulacje zdarzeń, określających sposób zachowania uczestników szkolenia w odniesieniu do danej sytuacji. Ostatniego dnia szkoleniowego przeprowadzony jest również test podsumowujący nabyte umiejętności. Zakres testu dostosowany jest w sposób indywidualny do procesu przyswajnia wiedzy przez uczestników szkolenia.
Przewiń na górę