Telefon (+48) 721 725 097

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 12

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Planowanie i prowadzenia szeroko pojętych działań marketingowych w mediach społecznościowych z wykorzystaniem w wyszukiwarce – szkolenia zdalne online
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWACENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN
ADRES95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIE ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
72GODZINYDATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Osoby pracujące, które potrzebują kompleksowego ytrwalenia wiedzy w zakresie mediów społecznościowych, a także rozpoczynającego pracę w działach marketingu bezpośredniego specjalizującego się w social media lub osoby, które dotychaczas proacowały w marketingu tradycyjnym i przechodzą do działów digitalowych lub roszerzają zakres swoich obowiązków o social media.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJITAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i pozyskanie wiedzy w zakresie planowania działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarce. W procesie kształcenia podejmowane są działania praktyczne mające na celu przygotowanie do samodzielnej pracy marketingowej w obszarze działań zawiązanym z Search Engine Marketing. Szkolenie w 80% skupia się na działaniach praktycznych, w 20% na teoretycznych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1ILOŚĆ GODZIN
Wprowadzenie do SEM

– Czym jest SEarch Engine Marketing, czyli SEM=SEO+PPC
-Najnowsze trendy w marketingu internetowym
– Słownik pojęć związane z SEOD
8
DZIEŃ 2ILOŚĆ GODZIN
Search Engine Optimization – liczy sie strategia!

– Elementy strony internetowej podlegające działaniom optymalizacyjnym
– Najczęściej popełniane błędy
– Mapa strony
– Audyt SEO – jak go poprawnie przeprowadzić ?
– Ustalenie celów SEO.
– Określenie bazy słów kluczowych
– Tworzenie wartościowych i zoptymalizwoanych treści
– Rodzaje linków i ich wpływ na SEO
– UX. Użytkowanie przede wszystkim!
8
DZIEŃ 3ILOŚĆ GODZIN
Systemy reklamy w wyszukiwarkach internetowych – GoogleAds

– Zacznij od strategii PPC, czyli planowania do realizacji!
– Ustalenie celu kampanii
-Ustal budżet kampanii
– Dobór odpowiednich fraz kluczowych
-Określ swoich odbiorców
– Rodzaj urządzeń, lokalizacja….
– Tworzenie atrakcyjnych tekstów reklamowych PPC
– Strona docelowa? Czyli do czego kierujesz swoich potencjalnych klientów?
8
DZIEŃ 4ILOŚĆ GODZIN
Monitorowanie skuteczności i efektywności wdrażanych rozwiązań

– Jak wdrożyć Google Analytics
– Google Analytics w praktyce
– Jak stworzyć dobry raport ?
– Optymalizacja budżetu i założeń kampanii PPC z uwzględnieniem jej efektywności
8
DZIEŃ 5ILOŚĆ GODZIN
Przydatne narzędzie pracy w Search Engine Marketingu :

– PageSpeed Insights
– Google Search Console
– Google Tags Menager
– Planer słów kluczowych
– inne wybrane
8
DZIEŃ 6ILOŚĆ GODZIN
Strategia w mediach społecznościowych

– Od czego zacząć ? Wyznacz cel i podążaj za nim!
– Analiza wstępna
– Co wiesz o swojej konkurencji ?
– Jaki jest Twój idelany klient ? Określanie grupy docelowej
– Planuj! Harmonogram w praktyce
– Określ swój budżet.
-Grupa czy strona ? Facebook, Instagram a może coś innego ? Podejmij decyzję w opraciu o dane.
– Przykłady prawidłowo obranych działań w mediach społecznościowych- omówienie skuteczności i efektów
– Przykłady błędnie obranych działań w mediach społecznościowych – omówienie skuteczności i efektów.
– Jak poprawnie założyć i prowadzić fanpage na facebooku zgodny z obranym celem ?
8
DZIEŃ 7ILOŚĆ GODZIN
Popularne, ułatwiające pracę i niezbędne narzędzie w prowadzeniu działań marketingowych w social media

– Business Suite of Facebook
– Aplikacja Reklamy na urządzeniu mobilnym
– Menadżer reklam
– Canva
– inne – wybrane
8
DZIEŃ 8ILOŚĆ GODZIN
Jak przygotować i dystrybuować treści w poszczególnych kanałach i w odniesienu do wybranej grupy odbiorców

– Sposoby komunikacji – zdjęcia, wideo, transmisje live, relacje, aktywność w grupach
– Budowanie relacji z odbiorcą
– Case Stady – przykłady dobrej i niewłaściwej komunikacji z grupą odbbiorców
– Nie spamuj- stracisz więcej niż zyskasz
– Komunikacja to nie tylko tworzenie postów. Spójność marki w odniesieniu do celi i grupy – zdjęcie w tle, sposób pisania, kolorystyka
– Jak reagować na kryzys ? Negatywne opinie – brak zasięgów
– Jak stworzyć treść która przyciągnie Twoich odbiorców ?
8
DZIEŃ 9ILOŚĆ GODZIN
Planowanie płatnych kampanii marketingowych w oparciu o FacebookAds/ monitorowanie skuteczności i efektywności wdrażanych rozwiązań8
RAZEM72
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po zakończonym szkoleniu uczestnik :

– identyfikuje nowe trendy w marketingu internetowym
– projektuje strategie PPC i SEO
– definiuje elementy stron WWW, które mogą podlegać działaniom optymalizacji (SEO)
-posługuje się pojęciami z zakresu Search Engine Optimazation
– określa niezbędnę działania marketingowe i dobiera do nich odpowiednie narzędzia SEO
– przeprowadza wstępny audyt SEO z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
– korzysta z narzędzi analizujących pozycję strony w wyszukiwarce Google. strukturę linkowania i wydajność strony ( np. szybkość ładowania), profil linków, widoczność, itp.
– samodzielnie planuje i realizuje działania marketingowe z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych i sieci reklamowych
-optymalizuje podjęte działania związane z SEM
– raportuje działania marketingowe w obszarze Search Engine Marketing
– posługuję się GoogleAds- system reklamy w wyszukiwarkach internetowych
– obsługuje Google Analytics, jako system analityki internetowej
– formułuje zalecenia dotyczące działań marketingowych z wykorzystaniem wyszukiwarek
– zna schamaty zachowań użytkowników mechanizmów wyszukiwawczych
– samodzielnie analizuje dane dotyczące podjętych działań i ruchu użytkowników
– wdraża kampanie reklamowe w systemach reklamy w wyszukiwarce internetowej
– optymalizuje budżet kampanii pod kątem jej efektywności
– potrafi dobierać słowa kluczowe
– samodzielnie planuje i prowadzi działania marketingowe w mediach społecznościowych
– stosuje adekwatne strategi i taktyki
– rozpoznaje i charakteryzuje potrzeby grupy docelowej
– dobiera właściwe kanały komunikacji i traeści w oparciu o dane analityczne dla danej grupy docelowej
– przygotwuje i dystrybuuje treści dla poszczególnych kanałów internetowych
– komunikuje się z odbiorcami
– buduje trwałe relacje z odbiorcami
– przewiduje i reaguje na kryzysy
– planuje kampanie płatne w wybranych mediach społecznościowych
– posługuje się odpowiednimi narzędziami
– wykorzystuje adekwatne algorytmy reklamowe w zależności od zamierzonego celu
– optymalizuje płatne działania marketingowe w social media w oparciu o wynik
– tworzy spójny wizerunkowo content w mediach społecznościowych
– monitoruje skuteczność i efektywność wdrażanych roziązań
– zarządza profilem firmowym Facebook, Instagram
– wykorzystuje oprogramowanie Meta Business Suite
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymuję materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader). Ponadto otrzymuję onformacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia.
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Mikrofon Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https : //zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo. W przypadku widoku galerii i/lub wideo HD 720p: ok.1,5 MB/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 mb/s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb /s. Do korzystanie z materiałów szkoleniowych/ powtórzniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader )

Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia.
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się : Weryfikacja nabytych umiejętności odbywa się wielotorowo. Prowadzący usługę szkoleniową na bieżąco obserwuje sposoby rozwiązywania zadanych ćwiczeń przez uczestników, prowadzi debaty w grupie w odniesieniu do wykonywanych ćwiczeń praktycznych, oraz symulacje zdarzeń, określających sposób zachowania uczestników szkolenia w odniesieniu do danej sytuacji.
Przewiń na górę