Telefon (+48) 722 269 419

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 13

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Podstawy Grafiki Komputerowej
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWACENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN
ADRES95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIE ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
60GODZINYDATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Osoby pracujące, które potrzebuję kompleksowego utrwalenia wiedzy w zakresie grafiki komputerowej, a także osoby rozpoczynające pracę.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJITAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i pozyskanie wiedzy w zakresie grafiki komputerowej. W procesie kształcenia podejmowane są działania praktyczne mające na celu przygotowanie do samodzielnej pracy. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1ILOŚĆ GODZIN
MODUŁ I cz.1: Wprowadzenie do grafiki komputerowej – definicje, rodzaje,podział8
DZIEŃ 2ILOŚĆ GODZIN
MODUŁ I cz.2: Wprowadzenie do grafiki komputerowej – historia, podstawowe pojęcia, modele przestrzeni barw8
DZIEŃ 3ILOŚĆ GODZIN
MODUŁ II cz.1: Oprogramowanie do grafiki komputerowej – Programy 2D – ADOBE IIIUSTRATOR, ADOBE PHOTOSHOP, CORAL DRAW, ADOBE INDESIGN, INKSCAPE – wraz z zajęciami praktycznymi8
DZIEŃ 4ILOŚĆ GODZIN
MODUŁ II cz.2: Oprogramowanie do grafiki komputerowej – Programy 2D – SKETCH, GIMP- Programy 3D- BLENDER, SKETCHUP – wraz z zajęciami praktycznymi8
DZIEŃ 5ILOŚĆ GODZIN
MODUŁ II cz.3: Oprogramowanie do grafiki komputerowej – Programy 3D – CINEMA 4D, AUTOCAD, 3DSMAX,FUSION 360 – wraz z zajęciami praktycznymi8
DZIEŃ 6ILOŚĆ GODZIN
MODUŁ III cz.1: Identyfikacja wizualna marki – logo, księga znaku, kolorystyka, krój pisma, stopka e-mail8
DZIEŃ 7ILOŚĆ GODZIN
MODUŁ III cz.2: Identyfikacja wizualna marki – wizytówka ,koperta, papier firmowy, opakowania produktów, materiały promocyjne8
DZIEŃ 8ILOŚĆ GODZIN
Podsumowanie omawianych modułów.4
RAZEM60
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po zakończonym kursie uczestnik :

– definiuje podstawowe pojęcia grafiki komputerowej
– rozpoznaje rzodzej grafiki komputerowej
– potrafi podzielić grafikę komputerową ze względu na charakter danych
– zna historię grafiki komputerowej
-rozpoznaje modele przestrzeni barw
– potrafi korzystać z programów do tworzenia grafiki 2D takich jak : ADOBE IIIUSTRATOR, ADOBE PHOTOSHOP, COREL DRAW, ADOBE INDESIGN, INKSCAPE, SKATCH, GIMP
– potrafi korzystać z programów do tworzenia grafiki 3D takich jak : BLENDER, SKETCHUP, CINEMA 4D, AUTOCAD, 3DS MAX, FUSION 360
– zna elementy identyfikacji wizualnej oraz jej najważniejsze pojęcia
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymuję materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader). Ponadto otrzymuję onformacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia.
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Mikrofon Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https : //zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo. W przypadku widoku galerii i/lub wideo HD 720p: ok.1,5 MB/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 mb/s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb /s. Do korzystanie z materiałów szkoleniowych/ powtórzniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader )

Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia.
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się wielotorowo. Prowadzący na bieżąco obserwuje sposoby rozwiązywania zadanych ćwiczeń przez uczestników, prowadzi debaty w grupie w odniesieniu do wykonywanych ćwiczeń praktycznych oraz symulacje zdarzeń określających sposób zachowania uczestników szkolenia w odniesieniu do danej sytuacji.
Przewiń na górę