Telefon (+48) 722 269 419

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 14

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Zarządzanie marketingiem personalnym – przedstaw się jak najlepiej w sieci – szkolenie zdalne online
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWACENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN
ADRES95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
60 GODZINYDATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Osoby pracujące, które potrzebuję kompleksowego utrwalenia wiedzy w zakresie zarządzania marketingiem personalnym , a także osoby rozpoczynające pracę
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJITAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i pozyskanie wiedzy w zakresie grafiki komputerowej. W procesie kształcenia podejmowane są działania praktyczne mające na celu przygotowanie do samodzielnej pracy. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1ILOŚĆ GODZIN
Tożsamość osobista a tożsamość cyfrowa. Korzystanie z tożsamości cyfrowej. Jak nie stracić tożsamości w sieci.

– Tożsamość w czasach Internetu
– Czym jest tożsamość cyfrowa ?
– Po co nam tożsamość cyfrowa ?
– Jak nie stracić tożsamości w sieci
– Cyfrowy ślad- zostawiaj go ostrożnie
– Ogranicz ryzyko
– Włącz czujność
8
DZIEŃ 2ILOŚĆ GODZIN
Możliwości jakie daje mi obecność w sieci. Niezbędnik użytkownika.

– E-nauka
– E-bankowość
– E-przedsiębiorca
– Portale wiedzy
– Wirtualne zasoby
8
DZIEŃ 3ILOŚĆ GODZIN
Jak kreować wizerunek w sieci ? Marka osobista – jak widzą mnie inni? Kreowanie marki osobistej.

– Jak zacząć budowanie marki osobistej ?
– Media społecznościowe a personal branding.
– Narzędzia pomocne w budowaniu marki osobistej
8
DZIEŃ 4ILOŚĆ GODZIN
Kreatywne narzędzia wspierające kreowania marki osobistej oraz zarządzania swoimi zasobami – praktyczne korzystanie z narzędzi.

– Social media.
-Canva
– Narzędzia TIK od Google
– Narzędzia do retuszu zdjęć
– Tworzenie treści
– Trello
– Assana.
8
DZIEŃ 5ILOŚĆ GODZIN
Zajęcia praktyczne – ”Projekt JA” – stwórz projekt swojej marki osobistej – praktyczne wykorzystanie poznanych narzędzi.8
DZIEŃ 6ILOŚĆ GODZIN
Ochrona wizerunku i ochrona tożsamości. Prawa autorskie i własność intelektualna.

– Ochrona wizerunku w sieci.
– Ochrona wizerunku w prawia autorskim.
– Pozowanie do zdjęć za wynagrodzeniem.
– Wizerunek osoby powszechnie znanej
– Zdjęcie grupowe
– Forma zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
– Wizerunek jako dana osobowa.
– Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
– Wynalezek
– Know-how.
– Wzór użytkowy
– Znak towarowy
– Wzór przemysłowy
– Oznaczenie geograficzne
– Topografia układu socjalnego
– Ochrona praw autorskich
– RODO
8
DZIEŃ 7ILOŚĆ GODZIN
Bezpieczeństwo w sieci. Jak chronić swoja dane oraz zadoby.

– Ochrona infrastruktury informatycznej
– Zabezpieczanie infrastruktury
– Podział zabezpieczeń infrastruktury informatycznej
– Normalizacja
– Polityki
– Procedury
– Standardy bezpieczeństwa sieci
– Dokumenty dotyczące prywatności
– Narzędzia
8
DZIEŃ 8ILOŚĆ GODZIN
Podsumowanie omawianych modułów.4
RAZEM60
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

• Wymienia przykłady stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w budowaniu marketingu mix oraz wskaźniki efektywności.
• Charakteryzuje zasady i przykłady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych.
• Charakteryzuje zasady działania marketingautomation.
• Charakteryzuje pojęcia nowoczesnego marketingu cyfrowego (np. real time marketing, mobile marketing, e-mail marketing, programmatic/RTB i inne).
• Identyfikuje metody i narzędzi angażowania klientów w proces kreowania wartości i personalizacji produktów/ usług (np. konfiguratory produktów online).
• Identyfikuje właściwe narzędzia marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej i przyjętego modelu biznesowego.
• Ocenia strategie e-marketingu w firmie.
• Poprawnie interpretuje wskaźniki i ocenia efekty działań marketingu cyfrowego.
• Planuje działania w oparciu o potrzeby klientów.
• Dostrzega różnorodność potrzeb klientów.
• Komunikuje w sposób łatwy do zrozumienia.
• Przekonuje współpracowników i klientów do własnego zdania.
• Proponuje niestandardowe rozwiązania.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader). Ponadto otrzymają informacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Mikrofon Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https : //zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo. W przypadku widoku galerii i/lub wideo HD 720p: ok.1,5 MB/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 mb/s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb /s. Do korzystanie z materiałów szkoleniowych/ powtórzniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader )

Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia.
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się wielotorowo. Prowadzący na bieżąco obserwuje sposoby rozwiązywania zadanych ćwiczeń przez uczestników, prowadzi debaty w grupie w odniesieniu do wykonywanych ćwiczeń praktycznych oraz symulacje zdarzeń określających sposób zachowania uczestników szkolenia w odniesieniu do danej sytuacji.
Przewiń na górę