Telefon (+48) 722 269 419

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 17

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Sprzedaż w gospodarce cyfrowej i zarządzanie marketingiem personalnym oraz tożsamością w sieci – szkolenie zdalne online
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWACENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN
ADRES95-200 PABIANICE, UL. KARNISZEWICKA 89
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
60GODZINYDATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Osoby pracujące, które potrzebuję kompleksowego utrwalenia wiedzy w zakresie zarządzania marketingiem personalnym i tożsamością cyfrową oraz sprzedażą w gospodarce cyfrowej, a także osoby rozpoczynające pracę w wymienionym zakresie.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJITAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i pozyskanie wiedzy w zakresie sprzedaży w gospodarce cyfrowej i zarządzania marketingiem personalnym oraz tożsamością w sieci.
W procesie kształcenia podejmowane są działania praktyczne mające na celu przygotowanie do samodzielnej pracy. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1ILOŚĆ GODZIN
• E-commerce: najważniejsze pojęcia
• Zasady działania i korzyści nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wraz z przykładami
• Budowanie cyfrowej ścieżki klienta
• Zasady funkcjonowania inteligentnych łańcuchów dostaw
• Strategia rozwoju e-commerce: od wdrożenia poprzez analizę i wnioski
• Działania sprzedażowe dostosowane do ścieżki klienta
8
DZIEŃ 2ILOŚĆ GODZIN
• Rozwiązania wykorzystywane w logistyce i dystrybucji w gospodarce cyfrowej – które wybrać? Przykłady
• Cyfrowe rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem
8
DZIEŃ 3ILOŚĆ GODZIN
• Wybrane platformy e-commerce: omówienie, porównanie różnorodności oraz identyfikacja właściwych rozwiązań8
DZIEŃ 4ILOŚĆ GODZIN
• E-commerce w praktyce: działania sprzedażowe w oparciu o system CMS WooCommerce8
DZIEŃ 5ILOŚĆ GODZIN
• Narzędzia wspierające działania e-commerce. Integracja platformy e-commerce z wybranymi rozwiązaniami w oparciu o system CMS WooCommerce8
DZIEŃ 6ILOŚĆ GODZIN
• Tożsamość cyfrowa – czym jest? Zalety i zagrożenia. • Trwałość zamieszczanych informacji
• Ochrona wizerunku w sieci – o czym warto pamiętać
• Korzystasz z sieci? Pamiętaj o ryzyku!
• Świadomość to podstawa – sposoby na minimalizowanie ryzyka związanego z korzystaniem z TIK
• Jak zacząć budowanie marki osobistej?
• Media społecznościowe a personal branding
• Narzędzia pomocne w budowaniu marki osobistej
8
DZIEŃ 7ILOŚĆ GODZIN
• Dropbox
• Google Drive
• Narzędzia TIK od Google
• Canva
• Narzędzia do retuszu zdjęć
• Trello
• Mirro
8
DZIEŃ 8ILOŚĆ GODZIN
• Ochrona wizerunku w sieci
• Ochrona wizerunku w prawia autorskim
• Pozowanie do zdjęć za wynagrodzeniem
• Wizerunek osoby powszechnie znanej
• Zdjęcie grupowe
• Forma zgody na rozpowszechnianie wizerunku
• Wizerunek jako dana osobowa
• Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
• Wynalezek
• Know-how
• Wzór użytkowy
• Znak towarowy
• Wzór przemysłowy
• Oznaczenie geograficzne
• Topografia układu socjalnego
•Ochrona praw autorskich
• RODO
4
RAZEM60
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

• Wymienia przykłady i zasady działania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w e-commerce
• Identyfikuje korzyści ze stosowania rozwiązań e-commerce
• Charakteryzuje metody budowania cyfrowej ścieżki klienta
• Identyfikuje cyfrowe rozwiązania do zarządzania relacji z klientem
• Charakteryzuje zasady funkcjonowania inteligentnych łańcuchów dostaw
• Charakteryzuje narzędzia cyfrowe wspierające logistykę i dystrybucję w gospodarce cyfrowej oraz korzyści płynące z ich wykorzystania
• Analizje i wyciąga wnioski ze strategii rozwoju e-commerce
• Identyfikuje właściwe narzędzia wspierające działania e-commerce
• Proponuje działania sprzedażowe dostosowane do ścieżki klienta
• Identyfikuje rozwiązania wykorzystywane w logityce i dystrybucji w gospodarce cyfrowej oraz potrafi wybrać najbardziej korzystne
• Wymienia zalety i zagrożenia związane z utrzymywaniem tożsamości cyfrowej
• Opisuje charakter trwałości i wpływu informacji zamieszczanych na własny temat online
• Rozumie ryzyka związane z korzystaniem z sieci
• Wymienia aktualne sposoby minimalizowania ryzyka związanego z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych
• Potrafi budować markę osobistą przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi
• Potrafi korzystać z narzędzi: Dropbox, Google Drive, Narzędzia TIK od Google, Canva, • Narzędzia do retuszu zdjęć, Trello, Mirro
• Potrafi ochronić wizerunek w sieci
• Potrafi ochronić wiezrunek w prawie autorskim
• Potrafi pozować do zdjęć za wynagrodzeniem
• Zna formy zgody na rozpowszechnianie wizerunku
• Potrafi ochronić właśność intelektualną i przemysłową
• Zna i potrafi korzystać z pojęć takich jak: wynalazek, know-how, wzór użytkowy, znak towarowy, wzór przemysłowy
• Potrafi korzystać z oznaczenia geograficznego oraz topografii układu socjalnego
• Zna i potrafi korzystać z zasad RODO
• Planuje działania w oparciu o potrzeby klientów
• Dostrzega różnorodności potrzeb klientów
• Komunikuje w sposób łatwy do zrozumienia.
• Przekonuje współpracowników i klientów do własnego zdania.
• Interpretuje wskaźniki i ocenia efekty działań e-commerce.
• Stosuje niestandardowe rozwiązania
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymuję materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader). Ponadto otrzymuję onformacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia.
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Mikrofon Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https : //zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo. W przypadku widoku galerii i/lub wideo HD 720p: ok.1,5 MB/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 mb/s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb /s. Do korzystanie z materiałów szkoleniowych/ powtórzniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader )

Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia.
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się : Weryfikacja nabytych umiejętności odbywa się wielotorowo. Prowadzący usługę szkoleniową na bieżąco obserwuje sposoby rozwiązywania zadanych ćwiczeń przez uczestników, prowadzi debaty w grupie w odniesieniu do wykonywanych ćwiczeń praktycznych, oraz symulacje zdarzeń, określających sposób zachowania uczestników szkolenia w odniesieniu do danej sytuacji.
Przewiń na górę