Telefon (+48) 721 725 097

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 4

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
English for marketing. Getting to know eachother – podstawowe zwroty grzecznościowe, “smal talk” na spotkaniach służbowych. Opowiadanie o działalności firmy z branży kreatywnej, udzielanie podstwowych informacji.- usługa zdalna w czasie rzeczywistym
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWACENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN
ADRES95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
54GODZINYDATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie dedykowane jest pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw sektora MŚP. Kurs przygotowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i posługiwać się językiem angielskim w codziennych czynnościach i sytuacjach.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJITAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Pozwoli Uczestnikowi na wykorzystanie wiedzy w praktyce i rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie porozumiewania się językiem angielskim, co pozwoli firmie na poszerzenie grona klientów i przygotowanie pracowników do swobodnej realizacji zadań zleconych przez pracodawcę. Usługa podniesie zakres możliwości sprzedażowych i poziom obsługi klienta w przedsiębiorstwie otwierając się na nowych klientów anglojęzycznych.
Cel edukacyjny
Oprócz sprawdzonych metod nauczania korzystamy z elementów coachingu, szczególnie w zakresie
motywacji do nauki, umiejętności komunikowania potrzeb i formułowania informacji zwrotnej oraz
ćwiczenia koncentracji.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne4
DZIEŃ 2ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne4
DZIEŃ 3ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne4
DZIEŃ 4ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne4
DZIEŃ 5ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne • Zakres leksykalny8
DZIEŃ 6ILOŚĆ GODZIN
• Pisanie postów w mediach społecznościowych • Zakres leksykalny8
DZIEŃ 7ILOŚĆ GODZIN
• Pisanie postów w mediach społecznościowych • Zakres leksykalny4
DZIEŃ 8ILOŚĆ GODZIN
• Pisanie postów w mediach społecznościowych • Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk.4
DZIEŃ 9ILOŚĆ GODZIN
• Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. 4
DZIEŃ 10ILOŚĆ GODZIN
• Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. 4
DZIEŃ 11ILOŚĆ GODZIN
• Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk.2
DZIEŃ 12ILOŚĆ GODZIN
• Podsumowanie całej usługi wraz z prezentacją zdobytej wiedzy4
RAZEM54
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w
jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy,
szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się
zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne
wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać
doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany

Po ukończeniu szkolenia:

W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka
angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego.

W zakresie umiejętności Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych
wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i
zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji
komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją
interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko
uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań prowadzących do
dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację interpersonalną w języku
angielskim na poziomie średniozaawansowanych, ma pogłębioną świadomość różnic pomiędzy swoją
kulturą rodzimą a anglosaską.

 

EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA

Słuchanie

Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka
wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne
wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach
interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo
wolno i wyraźnie.
Czytanie

Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego
lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.
Mówienie

Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub
regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię – bez uprzedniego przygotowania – włączać się do
rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy,
podróżowania i wydarzeń bieżących). Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i
zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne
poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując
własne reakcje i wrażenia.

Pisanie

Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać
prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy będą otrzymywali materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia.
Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF
(np. Adobe Reader)
WARUNKI TECHNICZNE
Wymagania sprzętowe:
Urządzenie ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu
Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download
Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom:
ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo
W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s
Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s
Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s
Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest
oprogramowienie
do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader)
Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
sposób walidacji usługi nastąpi poprzez ankiety w formularzu google ex ante, ex post oraz testu końcowego

nastąpi indywidualna ocena osiągnięć uczestnika poprzez autoprezentację i jej ostateczny wynik. Ocena
lektora prowadzącego zajęcia na podstawie obserwacji z zajęć.
Przewiń na górę